счетоводно обслужване за фирми

Как да изберем счетоводно обслужване?

Правилният избор на абонаментно счетоводно обслужване е от изключителна важност за всеки бизнес. Фирмите, които желаят да използват услугите на специализирани счетоводни фирми трябва предварително добре да проучат пазара, за да вземат най-правилното решение. Няколко са факторите, които оказват влияние на избора на счетоводни услуги. Днес ние ще се постараем да ги обобщим.

Критерий за избор на счетоводна фирма

Един от най-важните фактори се явява качеството, което предоставят различните счетоводни фирми. Тук обаче се появява един проблем, който е свързан с трудността по оценяването на фирмите. Повечето предприемачи се спират на офертите за счетоводно обслужване, които са с най-ниска цена. За жалост това не винаги е най-доброто решение. В много случаи се оказва, че това обслужване е с ниско качество. Не са малко и случаите на некоректни счетоводни фирми, които Ви подмамват с ниска цена, а след това се оказва, че тя е недействителна.

Доброто и качествено обслужване е свързано с добри и опитни специалисти, които не Ви създават допълнителни задачи и главоболия, а дават готови решения на вашите фирмени казуси или недай си Боже проблеми. Добрите счетоводители не вземат на доверие цифрите и числата, с които работят, те задължително сами ги проверяват. Благодарение на това, те могат да установят наличието на грешки и дори да Ви дадат идея, как да оптимизирате разходите си. Добрият специалист трябва да може да Ви предложи законни варианти, с помощта на които да се намалява ефективното данъчно облагане.

Друг много важен критерий за избор на счетоводна фирма се основава на отношението, което получавате от нейните служители. Качествените счетоводни услуги винаги са съпроводени от специалист, който говори на вашия език. Той се старае така да Ви предаде информацията, че тя да е достъпна и понятна за вас. Освен това много ценно качество е, когато насреща си имате човек, който е отзивчив, ведър и готов на всяка цена да Ви помогне. Човешкото и топло посрещане може да отвори много врати за ползотворна комуникация.

Важен фактор при избора на доверен фирмен счетоводител е личностните качества на самия човек. За да бъде един счетоводител истински професионалист, той трябва да притежава няколко много важни качества: аналитичен ум, подреденост и стремеж към перфекционизъм, възможност и време да обогатява своите знания за всички ново излезли законови разпоредби, държавни закони и актуализации на начините на облагане и т.н. И не на последно място умението за конфиденциалност. Всичко, което се случва във Вашата фирма, трябва да остава между Вас и счетоводния персонал.

Важното е Вие като мениджъри и собственици на бизнес да си дадете сметка, колко ценно преимущество е доброто счетоводно обслужване и да си създадете такива критерии за избора му, че те максимално да удовлетворяват вашите нужди и възможности.