адвокати и кантора по застрахователно право

При какви обстоятелства се налага да ползвате услугите на адвокат по застрахователно право?

Въпросите, които получават ежедневно адвокати от канторите по застрахователно право наистина са почти еднотипни. Когато сте претърпели увреждане в следствие на пътен инцидент като катастрофа и вината на другия водач е доказана в следствие на направените експертизи, то е логично да очаквате обезщетение от застрахователя на виновното лице. Не винаги обаче нещата вървят по план и често пострадалите лица получават отказ.

Вие и виновното лице може да сте както водачи на МПС, така и пешеходец, велосипедист или моторист, като вината за инцидента се носи от лицето, което доказано е причинило волно или неволно материални щети или здравословни травми на вас или ваш близък. За съжаление понякога травмите от пътно транспортно произшествие може да бъдат несъвместими с живота на пострадалия. Тогава се препоръчва на близките задължително да се обърнат към адвокат или кантора по застрахователно право.

Какво предстои и как можете да се защитите? Това е въпрос, който можете да оправите към адвокат по застрахователно право. Идеята е да получите компетентна консултация и евентуално да ползвате услугите в случай на нужда от защита на вашите претенции при ПТП или инцидент на пътя.

Пътно транспортно произшествие и нужда от адвокат по застрахователно право

Причините за отказ или за частично обезщетение могат да бъдат от различен характер. Дали имат основание застрахователите или не сами няма как да прецените, особено ако нямате никакви познания в областта. Затова се нуждаете от юридическа помощ, предоставена от застрахователна кантора, в която опитни и детайлно познаващи материята адвокати могат да дадат съвет какви следва да бъдат стъпките ви от тук нататък. Имайте предвид, че в много голям процент от отказите, които са получили пострадалите лица съда е отсъдил неправомерен отказ. В такива сложни ситуации намесата на адвокат застрахователно право би бил наистина ефективно решение, което да ви помогне да потърсите правата си по съдебен ред.

Строго специализирани в застрахователното право адвокати могат да боравят с разнообразни средства, които ще ви помогнат да разрешите и уредите отношенията ви със застрахователя на виновника за пътния инцидент. Независимо от това колко заплетен и на пръв поглед неразрешим е случая е препоръчително да намерите адвокат, който да е достатъчно опитен и да разполага с опции за разрешаване на конкретния казус с пътния инцидент или катастрофата с МПС.

Катастрофа с МПС и пострадали

Обикновено консултациите с адвокати от кантора по застрахователно право са безплатни. Трябва да знаете, че при нужда от водене на дело, защитаващо интереса ви дължите съответния хонорар на наетия адвокат. На база казуса, който следва да бъде решен ви се предлага оферта, която сами решавате дали да приемете.